Privacy verklaring WordPress Website Maken (WPWM)

WPWM hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegeven. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

WordPress Website Maken
Hanrathsingel 14
1252 AE Laren
035 6231419
06-21700357
info@wpwm.nl

https://wp-website-maken.nl

Wat is een persoonsgegeven?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor klanten van WPWM

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met WPWM een overeenkomst aangaat en een website laat maken door WPWM, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 • Indien social media op de website gewenst is de login gegevens van de social media kanalen alsmede de gegevens van Google voor de integratie van Google Analytics

Gegevens over uw gebruik van de WPWM website

Als u gebruik maakt van diensten van WPWM of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • Uw inloggegevens voor de website

Verwerking:

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van WPWM of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar website performance, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Uw eigen WPWM website

WPWM is niet verantwoordelijk voor de bescherming persoonsgegevens, privacy en cookie instellingen van uw eigen website die u bij WPWM in onderhoud heeft. Iedere klant van WPWM kan zijn/haar eigen beleid kenbaar maken op zijn/haar eigen website. WPWM verleent ondersteuning wanneer nodig bij het uploaden van uw eigen gegevens.

Delen met derden

WPWM deelt uw persoonsgegevens niet actief met derden, echter middels social media cookies (zie cookie beleid) kunnen gegevens vastgelegd worden.

Uitzonderingen

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders
 • met partijen die WPWM assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan gebruikte plugins voor uw WordPress Website
 • voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie

WPWM gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners) Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van WPWM.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zolang u klant bent bij WPWM of interesse blijft tonen in de diensten van WPWM, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze website, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als u een betere, snellere en veiligere website te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren.

Cookies

U wordt gevraagd bij het openen van een WPWM website om akkoord te gaan met de optimale website ervaring op de WPWM websites. Hierbij staan alle cookies ingeschakeld. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit via cookie instellingen aanpassen. Dit kan van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de WPWM website bent.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u de WPWM website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Waar gebruiken we cookies voor?
We gebruiken cookies om de WPWM websites eenvoudiger in gebruik te maken en om de websites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we Google analytics cookies om anonieme (niet direct herleidbaar naar u als natuurlijk persoon), geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop gebruik gemaakt wordt van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de websites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie daarmee niet direct persoonlijk identificeren.

Welke soorten cookies gebruikt de WPWM website?
Pseudo anonieme cookies die gebruikers in staat stellen WPWM websites te bekijken en de functies op de websites te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde Google analytics cookies.

Cookies waarmee WPWM websites bepaalde content kunnen delen met derden (social functies zoals Facebook – Twitter – Linked en anderen)

Beveiliging en bescherming van gegevens

WPWM past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. WPWM heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Versie 13 april 2018